Filter 9

Vi pressar duk till olika former, oftast djupdragning för att öka filtreringsytan.

Vi pressar duken med specialgjorda verktyg i våra excenterpressar.
Vi tillverkar även till stor del dessa verktyg i vår egen verkstad.